Strona główna

 

Wiosna ….. nowa rzeczywistość, nowe możliwości, nowe niewiadome i nowe nadzieje. Dziękujemy naszej wspaniałej kadrze, która mimo trudnego czasu trwa na posterunku, wywiązuje się ze swoich obowiązków. Bardzo stara się zapewnić naszym Mieszkańcom życie domowe spokojne i beztroskie, czyli takie do jakiego są przyzwyczajeni, jakie jest ich codziennością. Nie daje się ponieść emocjom, zachowuje zdrowy rozsądek i wywiązuje się z poleceń, mimo niełatwej sytuacji. W tych czasach nagle spotykamy ludzi, którzy byli z nami cały czas, cichych, spokojnych, uśmiechniętych wykonujący rzetelnie swoje obowiązki i nagle okazuje się, że są to ludzie silni, niezłomni, o wielkim sercu. Niosą oni wsparcie drugiemu człowiekowi, często przedkładając dobro innych nad własne. Tak, to Pracownicy naszego Działu Opiekuńczo -Terapeutycznego z Panią Kierownik na czele, a w nim zatrudnione pielęgniarki, opiekunowie, opiekunowie medyczni, opiekunowie kwalifikowani, pracownicy socjalni, psychologowie, fizjoterapeuci, terapeuci
i instruktorzy, panie pokojowe, jak również pracownicy administracji i księgowości, panie kucharki, kierowcy i rzemieślnicy. Tak, to Wy wszyscy pracujecie na nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców. Niech uśmiech dalej gości na Waszych twarzach. Dziękujemy!

 

 Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zatrudni pracowników na stanowisko:

terapeuta zajęciowy

młodszy opiekun

opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

opiekun medyczny

pokojowa

więcej informacji: Oferty pracy

 

strona glowna

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu mieści się
w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym wybudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku.  Położony jest w województwie Śląskim na terenie Powiatu Tarnogórskiego w gminie Zbrosławice.
  

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle
psychicznie chorych.