Oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zatrudni na stanowisko pracy:

Archiwum

 1. Młodszy Opiekun
  Informacja o ofercie pracy

 2. Młodszy opiekun
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 3. Opiekun medyczny
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   Wyniki Naboru
 4. Opiekun
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 5.  Pracownik socjalny 1 etat
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 6. Pracownik socjalny 1/2 etatu
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 7. Pracownik socjalny 3/4 etatu
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 8. Pielęgniarka/pielęgniarz 1 etat
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 9. Pielęgniarka/pielęgniarz 1/2 etatu
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
    
 10.  Pielęgniarka/pielęgniarz 3/4 etatu
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
   
 11. Psycholog 1/4 etatu
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
  Wyniki
     
 12. Psycholog 1/2 etatu
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia
         
 13. Opiekun medyczny 1 etat
  ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy 
  oświadczenia