Ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 34 w Łubiu reprezentowany przez Dyrektora DPS, tel. 32 233-12-24.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących podmiotowi danych  na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: weronika.howaniec@dpstg.jstpowiat.pl

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy w tabeli poniżej wymagane prawem informacje:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych skonwertowany