Oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zatrudni na stanowisko pracy

1.Młodszy referent

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oswiadczenia

 1.Młodszy referent

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oswiadczenia

wyniki naboru

2. Główny specjalista

Ogłoszenie
kwestionariusz osobowy
oświadczenia
Wyniki

3. Główny specjalista
Ogłoszenie

kwestionariusz osobowy
oświadczenia
Wyniki

4. Księgowa
Ogłoszenie
oświadczenia
kwestionariusz osobowy
Wyniki

5. Pracownik socjalny
Ogłoszenie
oświadczenia
kwestionariusz osobowy
Wyniki

Archiwum