Archiwum

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zatrudni na stanowisko pracy:

1.Młodszy referent

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oswiadczenia

 1.Młodszy referent

ogłoszenie

kwestionariusz osobowy

oswiadczenia

wyniki naboru

2. Główny specjalista

Ogłoszenie
kwestionariusz osobowy
oświadczenia
Wyniki

3. Główny specjalista
Ogłoszenie

kwestionariusz osobowy
oświadczenia
Wyniki

4. Księgowa
Ogłoszenie
oświadczenia
kwestionariusz osobowy
Wyniki

5. Pracownik socjalny
Ogłoszenie
oświadczenia
kwestionariusz osobowy
Wyniki

 1. Pokojowa, opiekun
  Informacja o ofercie pracy
 2. Terapeuta Zajęciowy
  Ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy
  oświadczenia
 3. Kucharz/Kucharka
  Ogłoszenie kwestionariusz osobowy
  oświadczenia
 4. Kucharz/Kucharka
  Ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy
  oświadczenia
  Wyniki
 5. Starszy referent
  Ogłoszenie
  kwestionariusz osobowy
  oświadczenia
  Wyniki naboru
 6. Aspirant pracy socjalnej
  Oferta pracy
  kwestionariusz osobowy
  oświadczenia
  Wyniki naboru
 7. Młodszy Opiekun
  Informacja o ofercie pracy
  1. Młodszy opiekun
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  2. Opiekun medyczny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki Naboru
  3. Opiekun
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  4.  Pracownik socjalny 1 etat
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  5. Pracownik socjalny 1/2 etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  6. Pracownik socjalny 3/4 etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naborów
  7. Pielęgniarka/pielęgniarz 1 etat
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  8. Pielęgniarka/pielęgniarz 1/2 etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  9.  Pielęgniarka/pielęgniarz 3/4 etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  10. Psycholog 1/4 etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki
  11. Psycholog 1/2 etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  12. Opiekun medyczny 1 etat
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   Wyniki naboru
  13. Pielęgniarka / Pielęgniarz – pół etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
    wyniki
  14. Pielęgniarka / Pielęgniarz – pełny etat
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  15. Opiekun medyczny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
    wyniki
  16. Pracownik socjalny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia wyniki
  17. Pielęgniarka / Pielęgniarz
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  18. Opiekun 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia wyniki
  19.  Pielęgniarka / Pielęgniarz
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  20. Pracownik socjalny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  21. Pokojowa
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  22. Pielęgniarka
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia

   Wyniki Naboru
  23. Opiekun 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia

    Wyniki Naboru

  24. Pielęgniarka
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   Oświadczenia
  25. Opiekun 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
  26.  Opiekun medyczny 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
  27. Pokojowa
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   wyniki
  28. Opiekun kwalifikowany  
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   wyniki
  29. Starszy referent
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia

   Wyniki Naboru 

  30. . Kierownik działu administracyjno-gospodarczegoogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia

   Wyniki Naboru

  31.  Kierownika działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia

   Wyniki Naboru

  32.  Pielęgniarka 
   ogłoszenie

   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia

   Wyniki Naboru