Organizacja domu

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu jest samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej i podlega Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 68 miejscami dla kobiet i mężczyzn.

Mieszkańcy mieszkają w przytulnie urządzonych, kilkuosobowych pokojach  standardowo wyposażonych.

Dom nie posiada pokoi jednoosobowych, ze względu na profil i prowadzoną rehabilitację psychiatryczną, która ma zapobiegać alienacji i wycofywaniu się Mieszkańców z życia społecznego.

Każdy Mieszkaniec Domu ma do dyspozycji pomieszczenia ogólnie dostępne: sala telewizyjna z pełnym wyposażeniem (TV, TV SAT, DVD, Video), trzy pokoje dzienne (świetlice), jadalnię, bibliotekę, salę rehabilitacyjną, salę muzykoterapii, pomieszczenia na terapię zajęciową, własną kuchenkę i kaplicę oraz duży teren wokół domu.

Staramy się by życie mieszkańców w naszym Domu było zbliżone do życia rodzinnego. Dzień na dobry początek zaczynamy gimnastyką przy muzyce. W ciągu dnia mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Domu mają na celu zapobieganie obniżaniu aktywności życiowej i alienacji z środowiska, a także nawrotom objawów i doznań psychotycznych. Pomagają m.in. łagodzić napięcia emocjonalne, tłumić agresję, oraz pozwalają osobom zamkniętym w sobie, otwierać się na otaczającą rzeczywistość i na drugiego człowieka.

Mieszkańcy naszego Domu często wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, w odwiedziny do zaprzyjaźnionych domów, przyjmują gości u siebie. Wyjeżdżają też do kina, w lecie nad wodę, a zimą kuligiem po ośnieżonej okolicy oraz na turnusy rehabilitacyjne nad morze i w góry.

Organizowane są zabawy taneczne oraz cykliczne imprezy np: Spotkania jesienne, Barbórka, noc świętojańska itp. Raz w miesiącu organizowane są uroczyste podwieczorki urodzinowe dla solenizantów z całego miesiąca, na które mieszkańcy zapraszają członków swoich rodzin oraz przyjaciół, wspólnie bawiąc się przy muzyce.

Mieszkańcy mają możliwość codziennego kontaktu z Kapelanem Domu, a Mieszkańcom innego wyznania Dom zapewnia kontakt ze swoją wspólnotą wyznaniową.

Każdy Mieszkaniec może w Domu skorzystać z usług fryzjerskich, oraz krawieckich.

Dom zapewnia każdemu Mieszkańcowi cotygodniowy kontakt z lekarzem rodzinnym, psychiatrą oraz lekarzami innych specjalności.