Warunki przyjęcia

O przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Łubiu mogą ubiegać się wyłącznie osoby przewlekle psychicznie chore – kobiety i mężczyźni.

W celu załatwienia związanych z umieszczeniem formalności, należy skontaktować się z właściwym dla danego terenu pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Za pobyt w Domu jego Mieszkaniec ponosi opłatę (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) w  wysokości 70% swojego dochodu. W przypadku, gdy dochód Mieszkańca nie wystarcza na pokrycie pełnego kosztu utrzymania, różnicę pokrywa Gmina z której Mieszkaniec pochodzi.