Koszt utrzymania

Koszt utrzymania 2018 r.

w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu wynosi

3202,74 zł