Archiwum

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zatrudni na stanowisko pracy:

  1. Pielęgniarka / Pielęgniarz – pół etatu
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
    
    wyniki
  2. Pielęgniarka / Pielęgniarz – pełny etat
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
    wyniki
  3. Opiekun medyczny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
    wyniki
  4. Pracownik socjalny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia wyniki
  5. Pielęgniarka / Pielęgniarz
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
     wyniki
  6. Opiekun 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia wyniki
  7.  Pielęgniarka / Pielęgniarz
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia 
   wyniki
  8. Pracownik socjalny
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  9. Pokojowa
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
   wyniki
  10. Pielęgniarka
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
          
   Wyniki Naboru
    
  11. Opiekun 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   oświadczenia
    
    Wyniki Naboru
    
  12. Pielęgniarka
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
   Oświadczenia
          
  13. Opiekun 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
    
  14.  Opiekun medyczny 
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy 
  15. Pokojowa
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   wyniki
  16. Opiekun kwalifikowany  
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
    wyniki
  17. Starszy referent
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia 
    
   Wyniki Naboru 
   – 
  18. . Kierownik działu administracyjno-gospodarczegoogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia 
     
   Wyniki Naboru
  19.  Kierownika działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego
   ogłoszenie
   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia 
      
   Wyniki Naboru
    
  20.  Pielęgniarka 
   ogłoszenie

   kwestionariusz osobowy
   oświadczenia 
     
   Wyniki Naboru